Download Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kalijn
Door het tot stand brengen van een koopovereenkomst met VOF Kalijn, worden de algemene leveringsvoorwaarden geaccepteerd en aanvaard. Alle artikelprijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. VOF Kalijn behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webshop van Kalijn of telefonisch.

De bevestiging van de bestelling via internet wordt onmiddellijk per e-mail naar de klant verzonden. Indien men uiterlijk 1 dag na het plaatsen van de bestelling de bevestigingsmail niet ontvangen heeft dient VOF Kalijn hiervan in kennis te worden gesteld per mail of telefoon. Bestellingen geplaatst in Kalijn vallen onder de voorwaarden van VOF Kalijn.

Betalingen
U kan betalen via overschrijving. Het pakket wordt verstuurd na ontvangst van het bedrag.
Of u kan betalen via Mistercash of iDeal.

De klant kan betalen via overschrijving naar:
* VOF Kalijn – Donk 51 – 2400 Mol
* IBAN: BE64 7512 0729 9952
* BIC: AXABBE22
Mededeling: ordernummer: … (te vinden op de orderbevestiging die u ontvangt na uw bestelling)

Levering of afhaling van de bestelling
Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal VOF Kalijn via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de klant niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

* Artikelen worden uit voorraad geleverd en verzonden via GLS.
* Er dient getekend te worden voor ontvangst. (koeriers mogen geen pakketten zomaar achterlaten).
* Nadat uw pakket vertrokken is, krijgt u een automatische mail van onze koerierdienst GLS. Normaal wordt uw pakket dan de volgende dag aangeboden.
* Bij afwezigheid zal de koerier een melding achterlaten in de brievenbus. Indien men niet aanwezig kan zijn bij levering, is het best om een ander leveradres in te vullen in de winkelwagen.
* Bestellingen afhalen kan op het vestigingsadres van VOF Kalijn.
Dit vermeld u best in de winkelwagen bij “opmerkingen” of u meld het telefonisch.

Teruggave
Bij schade aan de artikelen dient VOF Kalijn hiervan binnen de 24 uur na ontvangst op de hoogte gebracht te worden. De artikelen kunnen dan in overleg geretourneerd worden. De beschadigde artikelen zullen vervangen worden door nieuwe en terug aan de klant bezorgd worden. Eventueel kan het bedrag van de beschadigde producten ook terugbetaald worden. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (behalve in geval van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen.

De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar VOF Kalijn tegen omwisseling of terugbetaling.

Om een terugbetaling of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de producten (met de rekening) terugsturen en dit in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals documentatie) naar het volgende adres: Kalijn, Donk 51, 2400 Mol (België).

Privacy
Persoonlijke gegevens van de klant worden uitsluitend voor interne doeleinden, verzending en facturering geregistreerd door VOF Kalijn.
De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Betwistingen
Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.
Bij moeilijkheden verbinden de klant en VOF Kalijn zich ertoe om tot een minnelijke schikking te komen.
Indien dit geen oplossing biedt is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd om kennis te nemen voor eventuele vorderingen.
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel.
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/.
Doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Aansprakelijkheid
VOF Kalijn kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten. De aansprakelijkheid van VOF Kalijn kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.
De aansprakelijkheid van VOF Kalijn zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen.
De cliënt engageert zich om aandachtig de informatie, weergegeven door de fabrikant, te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

Deze site bevat links naar andere internetsites. VOF Kalijn kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site van Kalijn.

Aanvaarding van de voorwaarden
De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Mol, 24 mei 2009
Mol, gewijzigd op 24.11.2018